dator
50 kr
  • december 2, 2020 6:38 e m
  • Västra Götalands län, Sverige
Populär

Läxhjälp – Grundskolenivå

Jag är en kille på 18 år som i skrivandets stund studerar för att bli lärare på grundskolenivå. Jag erbjuder därav en tjänst där jag, tillsammans med ditt/dina barn, kopplar upp oss via valfritt program på datorn, ipaden eller mobilen (ex. Discord, Google Meet, Skype, FaceTime & Zoom) och tillsammans studerar olika skolämnen.

Utöver att studera tillsammans framkommer även en chans för barnet att kunna slappna av och bekanta sig med en ny människa som kan finnas som extra stöd både inom skolan men även livet utanför.
Tiderna för bokning är spridda under alla dagar och är anpassningsbara utefter er vårdnadshavare samt barnets dygnsschema. Utöver detta kommer det även att framkomma en ständig kommunikation med vårdnadshavare kring hur det fungerar studiemässigt.

Vid eventuell affär kommer jag att kontakta vårdnadshavare för att tillsammans ha ett kortare samtal där vi går igenom vem jag är, eventuella speciella behov hos barnet, önskade tider, skolämnen det handlar om och betalningssätt. Självklart är ett första möte + första lektionen gratis för att ni skall få en överblick i hur det fungerar.

Värt att notera är att jag erbjuder en garanti på min tjänst. Är det så att vårdnadshavare alternativt eleven ej känner att detta var någonting att fortsätta med så är återbetalning en självklarhet! Samma sak om studieresultatet ej förbättras. Vid önskan om utdrag av belastningsregister framkommer så skall detta kunna lösas utan vidare problem, notera dock att det kan ta upp till 14 dagar innan det har kommit fram i brevlådan!

Priset för denna tjänst ligger på 50:-/per timma och är bunden.
Vid intresse kontaktas jag enklast via sms; 0708180583 alternativt via E-post; kristoffer.karlsson02@hotmail.com

Översikt

  • Näringsverksamhet : Intygar att jag bedriver näringsverksamhet och betalar skatt samt följer gällande lagstiftning och föreskrifter för de tjänster jag erbjuder.
  • Org-nr. : 200203240734